นายกฯสั่ง4กระทรวงเร่งแก้ปมแหล่งปิโตรเลียมในที่สปก.

update : 1497861186
views : 0
ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=791542
นายกรัฐมนตรี สั่ง 4 กระทรวงเร่งหารือแก้ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อนทำความเห็นเสนอใช้ ม.44

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ไปหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. หลังศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือพื้นที่การทำการเกษตร แล้วทำความเห็นข้อกฎหมายเสนอให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาก่อนออกคำสั่งมาตรา 44 เพราะหลายพื้นที่เป็นปัญหาทับซ้อน เช่น แหล่งขุดเจาะปิโตรเลียมลานกระบือ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ส.ป.ก. หลังให้สัมปทานไปแล้ว

แสดงความคิดเห็น