เครือข่ายปชช.ปฏิรูปตร.ยื่นนายกจี้เร่งทำตามม.260

update : 1497847262
views : 0
ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=791486
เครือข่ายปชช.ปฏิรูปตำรวจ ยื่น นายกฯ จี้เร่งดำเนินการตาม ม.260 ในรัฐธรรมนูญ พร้อมเสนอคุณสมบัติ 5 ข้อในการเลือกกรรมการ

นางสมศรี หาญอนันทสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามม.260 ของรัฐธรรมนูญ ในหมวดการปฏิรูปประเทศ ที่กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ พร้อมทั้งเสนอคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการฯ 5ข้อ ประกอบไปด้วย ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมุ่งมั่นในการปฏิรูปตำรวจ ไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิรูปตำรวจหรือเข้ามาเพื่อรักษาอำนาจ หรือ คอยปกป้องวัฒนธรรมการทำผิดขององค์กรตำรวจ รวมถึงมีอุดมการณ์ทำดีให้คนทั้งประเทศ เสียสละเพื่อปกป้องความยุติธรรมแต่ต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยไม่เป็นผู้ที่นิยมเล่นพักเล่นพวกและมีความอิสระจากอำนาจอิทธิพลใดๆ ถ้าเป็นผู้แทนจากตำรวจจะต้องเป็นตำรวจที่มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความยุติธรรม

พร้อมกันนี้ ทางเครือข่ายยังขอสนับสนุนแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการกระจายอำนาจ จากส่วนกลางไปสู่ตำรวจในพื้นที่จังหวัด รวมถึงการแยกอำนาจในการสืบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้มีความเป็นอิสระและเป็นกลางกระจายอำนาจลงสู่ท้องที่

แสดงความคิดเห็น