“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาถุงยังชีพช่วย ปชช.ประสบภัยน้ำท่วม

update : 1481600936
views : 0
ที่มา : http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000123431
“พลากร สุวรรณรัฐ” องคมนตรี มอบถุงพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอสายบุรี เผย พระองค์ทรงติดตามข่าวสารเรื่องน้ำท่วมตลอดเวลา พร้อมมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ทั้งนี้ ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันนี้ (11 ธ.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยของอำเภอสายบุรี ที่โรงเรียนบ้านกะลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร หลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ พสกนิกรจังหวัดปัตตานีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ความห่วงใยมอบถุงพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี


นายพลากร สุวรรณรัฐ ได้กล่าวกับประชาชนชาวระโนด ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงติดตามข่าวสารเรื่องน้ำท่วมที่ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตลอดเวลา พร้อมทั้งมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลเร่งสั่งการไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งถุงยังชีพพระราชทานที่นำมามอบให้ในวันนี้ด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวกับชาวสทิงพระ ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ทรงติดตามสถานการณ์ดินฟ้าอากาศทุกระยะ ทำให้ทรงทราบว่าพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อน และพระราชทานคำแนะนำให้รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมผนึกกำลังดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาถุงยังชีพพระราชทาน นำไปช่วยเหลือราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ด้าน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานี เกิดน้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมในพื้นที่ 10 อำเภอ 99 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19,429 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ทรัพย์สินทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะอำเภอสายบุรี มีพื้นที่ประสบภัย 11 ตำบล มี 13 ชุมชน 64 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,489 ครัวเรือน ซึ่งมีทรัพย์สินเสียหายมากกว่าอำเภออื่นๆ

แสดงความคิดเห็น