10 อันดับ ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับ Internet of Things

update :21/5/2016 22:34
views : 1955
ที่มา : ที่มา : techtalkthai.com
ทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการในด้านแรงงานที่เกี่ยวกับข้องกับโครงการ IoT ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก และวันนี้เราจะขอเสนอ 10 อันดับ ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับ Internet of Things
10.GPS Development – เพิ่มขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์
ตลาด GPS กำลังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เนื่องจากการเข้ามาของ IoT นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Warables, รถอัจฉริยะ หรือบริษัทขนส่งต่างๆ เริ่มมีการนำ GPS เข้ามาใช้งานแล้ว โดยตลาด GPS ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 ทำให้แรงงานที่มีความรู้ในด้านระบบ GPS กลับมาเป็นต้องที่ต้องการอีกครั้ง
9.Node.js – เพิ่มขึ้น 86 เปอร์เซ็นต์
Node.js เป็นเทคโนโลยี Server-side web development ที่เป็น Open Source โดยในกลุ่มของ IoT จะมีการนำ Node.js เข้ามาใช้ในการสร้างระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT เช่น Arduino และ Raspberry Pi และในปัจจุบัน Node.js ถูกเลือกนำมาใช้ในโครงการ IoT มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากใช้ทรัพยากรน้อย
8.Security Engineering – เพิ่มขึ้น 124 เปอร์เซ็นต์
ความปลอดภัยเป็นข้อกังวลที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยี IoT โดยสังเกตได้จากการเกิด Data Breach ค่อนข้างมากในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานเริ่มตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Privacy) มากขึ้น ทำให้ระบบ Security จะเป็นส่วนสำคัญในทุกๆโครงการ IoT ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในระบบ IoT นั้นไม่เหมือนกับระบบ Security ภาย Datacenter ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับการดูแลและป้องกันตั้งแต่ Physical เช่น Controllers หรือ Gateways ไปจนถึงระบบการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ ทำให้ทักษะในด้าน Security Analysis และประสบการณ์ในการประเมินช่องโหว่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก
7.Electrical Engineering – เพิ่มขึ้น 159 เปอร์เซ็นต์
ในการสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆในอนาคตจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน Software และ Electrical Engineering ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาจะเกี่ยวข้องกับ Embedded Device สำหรับรองรับการทำงาน Mobile Application โดยตรง และอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันผ่านสัญญาณวิทยุ (RF) รวมถึงคลื่นไมโครเวฟต่างๆอีกด้วย
6.Big Data – เพิ่มขึ้น 183 เปอร์เซ็นต์
IoT จะทำให้จำนวนของข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ต่อ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ Data Scientists และ Back-end Engineers เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูล, จัดเรียง และวิเคราะห์ออกมาให้ตรงความต้องการมากที่สุด ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ Hadoop และ Apache Spark เป็นอย่างมาก
5.Security Infrastructure – เพิ่มขึ้น 194 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูล ทำให้ Information Security ยังเป็นส่วนสำคัญในระบบเช่นเคย ในทักษะข้อนี้จะไม่กล่าวถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือ Physical Security ต่างๆ แต่จะเป็นความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมด โดยองค์กรที่มีประสบการณ์ในด้านของ Cloud Security มาก่อน จะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันตลาดนั้นต้องการผู้ที่มีทักษะทางด้าน Network Security Developer และ Programmers สำหรับพัฒนา Platform IoT เป็นหลัก
4.Machine Learning – เพิ่มขึ้น 199 เปอร์เซ็นต์
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการใส่ Machine Learning เข้าไปในระบบเป็นอย่างมาก เพื่อให้อุปกรณ์, แอพพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา ทำงานได้อย่างฉลาดมากขึ้น ซึ่งในกระบวนการพัฒนาจำเป็นต้องมี Data Scientists ที่สามารถทำการออกแบบ Algorithm ของ Machine Learning ได้ ซึ่งจะช่วยในการตรวจจับ Pattern ของข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ IoT และนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่าน Algorithm มาประยุกต์ใช้งานต่อได้
3.AutoCAD – เพิ่มขึ้น 216 เปอร์เซ็นต์
เป็นที่รู้กันดีว่า AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งสำหรับงาน IoT นั้น AutoCAD จะถูกนำมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ IoT Devices นั่นเอง โดยการออกแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและต้องทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุดทั้งในด้านรูปลักษณ์และประโยชน์ของอุปกรณ์นั้นๆ ทำให้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ AutoCAD กลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง
2.Microcontroller Programming – เพิ่มขึ้น 225 เปอร์เซ็นต์
เทคโนโลยี IoT จะทำให้อุปกรณ์นับล้านชิ้นสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และในการควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Microcotroller ขึ้นมา ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Microcontroller ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ทั่วไปๆ เนื่องจาก Microcontroller นั้นมีพลังในการประมวลผลที่ต่ำ และจำเป็นต้องประหยัดพลังงานอยู่เสมอ ทำให้นักพัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ โดยตลาดแรงงานส่วนใหญ่กำลังมองหาผู้ที่มีทักษะพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino และเคยใช้งาน Sensor ต่างๆ หรือเคยพัฒนาระบบ Automation มาก่อน
1.Circuit Design – เพิ่มขึ้น 231 เปอร์เซ็นต์
หากมองเล็กลงไปอีกในอุปกรณ์ IoT แล้ว ชิปและ Sensor ต่างๆบนอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการสื่อสารกันผ่านวงจร Circuit Board โดยผู้ที่ออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของ IoT Devices ว่าจะต้องประหยัดพลังงานมากที่สุดและต้องรู้ว่าควรจะเลือกใช้ชิปหรือ Sensor แบบใดให้เหมาะสมมากที่สุด ทำให้ทักษะทางด้านการออกแบบวงจร Circuit Board กลายเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน จากผลการสำรวจพบว่า ตลาดกำลังต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้าน Printed Circuit Board (PCB) และ 3D design เป็นอย่างมาก

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น