10 ตึกสวยมหาวิทยาลัยไทย

update :25/2/2016 11:09
views : 2084
ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974
หลายคนคงเคยได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด วันนี้ทีมงาน toptenthailand จะพาทุกท่านไปชมตึกสวยๆ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ถูกออกแบบสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย หรือ ตึกเก่าที่ทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม และ ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ถ้าพร้อมแล้วไปชมความงาม ตึกสวยๆ ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพร้อมๆ กันเลย...
10. อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

อาคารสายสุทธานพดล หรือตึก 27 ซึ่งเป็นอาคารที่งดงาม ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ เดิมเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระวิมาดาเธอกรม พระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ผู้ทรงทำให้ สวนสุนันทา เป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่ายใน ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรี คหกรรม งานฝีมือต่าง ๆ และยังเป็นที่รวบรวมภาพเขียนสีน้ำ ซึ่งเป็นฝีมือของ 'คุณข้าหลวง' ในวังสวนสุนันทา
9. อาคารเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

เทวาลัย หรือตึกอักษรศาสตร์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมงดงาม และมีกลิ่นอายประวัติศาสตร์จารึกอยู่ทุกหนทุกแห่ง รวมถึงประติมากรรมที่งดงามและทรงคุณค่าของชาติ ไม่ว่าจะเป็นศิลาพระฤกษ์ตราแผ่นดินประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หน้าบันมุขด้านเหนือตราจักรตรีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์ที่อกครุฑหน้าบันทิศเหนือและทิศใต้ รูปแกะสลักพระสุรัสวดี (เทพีแห่งวิชาการ) นั่งบนหลังนกยูง
8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และยังได้รับรางวัลชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมหลัก CDAST DESIGN AWARD 2014 ภายนอกเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยประยุกต์จากสัดส่วนวิหารล้านนามาอยู่ในรูป 9 เหลี่ยมแต่ก็เลือกใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่น้อยที่สุดลดการประดับตกแต่งใด
7. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ลักษณะของตัวอารเป็นอาคารโอ่อ่าด้วยสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จากเอกลักษณ์ของรูปทรงแต่ดั้งเดิมอย่างงดงาม ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมบึงสีฐานและป่าพยอม สถานที่สำคัญที่ใช้จัดงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกปีอีกด้วย
6. หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

หอประชุมประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของท้องฟ้าและขุนเขา เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์ไต” ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยก็มักจะจัดขึ้น ณ หอประชุมแห่งนี้
5. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

ก่อสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บนพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก 1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้า เป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
4. อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

อาคารหอประชุม ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,450 ล้านบาท ออกแบบโดยใช้แนวคิดโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ โดยใช้ดอกกันภัยมหิดลเป็นต้นแบบ หลังคามี 2 ชั้น ชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอก ส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงเช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยสามารถใช้เป็นหอแสดงดนตรี โรงละคร หอประชุม และสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
3. อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ (The Cathedral of Learning) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ หรือเรียกสั้นๆ ว่าตึก CL อาคารเรียน 39 ชั้น ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เป็นตึกเรียนที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ภายในตกแต่งสวยงาม อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย
2. Bu Diamond มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Cr. http://manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

อาคารรูปทรงเพชร ที่โดดเด่น ทันสมัย แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ต้องการกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากบรรยากาศที่ดี สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ตัวอาคารเรียนก็มีส่วน จึงเป็นต้นกำเนิดของ Bu Diamaond หรือ Landmark ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาจาก “เพชร” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเอง
1. สุริยเทพศาลา มหาวิทยาลัยรังสิต
Cr.http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?newsId=9590000019974

ศาลาดนตรีสุริยเทพ ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยรังสิต บริเวณด้านหลังประติมากรรม "สุริยเทพ หรือ เทพพระอาทิตย์" บนพื้นที่ 10 ไร่ ภายในอาคารออกแบบโดยคำนึงถึง ความหรูหราและความเรียบง่าย สะอาดตา การประดับผนังใช้แสงเงาจากไฟย้อมให้เกิดมิติ Patern เส้นแนวตั้งให้จังหวะเหมือนสายฝน โดยออกแบบผสมผสานลวดลายฉลุแบบฝรั่ง ที่มีกลิ่นไอในยุคบาร์โร๊ค สถานที่ที่เชื่อมระหว่างมิติด้านการเรียน การสอนให้แก่นักศึกษาได้โบยบินสู่โลกแห่งดนตรี

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น