10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกิจกรรม Bike for Dad

update :22/11/2015 21:55
views : 1665
ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก www.bikefordad2015.com , ส่วนหนึ่งของบทความเขียนและเรียบเรียงโดย ทีมงาน toptenthailand
ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเราทีมงาน toptenthailand ก็ได้รวบรวมเรื่องราวที่ต้องรู้มาเป็นหัวข้อ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกิจกรรม Bike for Dad
10.กำหนดการ
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติจะมีในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักในงานครั้งนี้ ซึ่งการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติจะมีขึ้นในทั่วประเทศไทย และอีก 66 เมืองทั่วโลก
9.กิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทาน
เป็นกิจกรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากแก้วของแผ่นดิน ชาติจะเป็นชาติ แผ่นดินจะเป็นประเทศจะต้องมีศิลปะและวัฒนธรรม และสำหรับโขนนั้นถือเป็นศิลปะชั้นสูงซึ่งคู่กับสถาบัน และพระบรมราชวงศ์มาอย่างยาวนาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจรรโลงรักษาให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฟื้นฟูให้ยั่งยืน เพื่อเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมของชาติ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสืบสานพระราชปณิธานนี้ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยต่อไป กิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทาน จำนวน 5 องก์ โดยประกอบไปด้วย องก์ที่ 1 “นารายณ์ปราบนนทุก” องก์ที่ 2 “ทศกัณฐ์ลักนางสีดา” องก์ที่ 3 “จองถนน” องก์ที่ 4 “หนุมานถวายพล - ยกรบ” องก์ที่ 5 "พระรามคืนนคร"
8.ระยะทาง
การปั่นจักรยานภายในกิจกรรม "Bike for Dad” ะมีระยะทางรวมทั้งหมด 29 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร
7.สถานที่สำคัญ
ในการกิจกรรมการปั่นจักรยานนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ปั่นผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง ตั้งแต่ พระลานพระราชวังดุสิต , แยกราชประสงค์, จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, สวนลุมพินี, วงเวียนโอเดียน , เยาวราช, วงเวียนใหญ่, กองบัญชาการกองทัพเรือ , โรงพยาบาลศิริราช , อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
6.กิจกรรมนิทรรศการ และ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
กิจกรรมนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชกรณียกิจอันแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของในหลวงที่มีต่อพสกนิกรฯลฯ โดยใช้พื้นที่จัดแสดงบริเวณสวนอัมพร
5.ใครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้บ้าง
ประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมได้เพราะไม่ใช่การแข่งขันประชาชนสามารถเลือกที่จะร่วมปั่นได้ทุกระยะทาง ไม่ว่าปั่นใกล้ ปั่นไกล ปั่นได้ตลอด 29 กิโลเมตร หรือถ้าปั่นไม่ไหว จะหยุดปั่นที่จุดไหนก็ได้ ตลอดเส้นทาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมใจเป็นหนึ่งออกมาปั่นเพื่อพ่อของแผ่นดิน ทั้งลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูกหลานทั้งหลายก็ร่วมปั่นได้ ให้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อแสดงความกตัญญูตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พ่อของแผ่นดิน เพื่อพ่อของครอบครัว เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกฝ่าย และที่สำคัญที่สุด เพื่อสุขภาพพลานามัยของตนเอง และญาติพี่น้อง ครอบครัว
4.จักรยานชนิดใดสามารถเข้าร่วมการปั่นได้บ้าง?
ไม่จำเป็นต้องซื้อจักรยานใหม่ มีจักรยานอะไรที่บ้านที่เราใช้เป็นประจำ หรือยืมเขามา ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ เป็นจักรยานประเภทอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ทั้งจักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา จักรยานแม่บ้าน จักรยานพับ จักรยานเด็ก ต่างๆ ก็สามารถนำมาร่วมปั่นในกิจกรรมนี้ได้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองไปซื้อจักรยานใหม่ ขอเพียงซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเอง และผู้ร่วมขบวนคนอื่นๆ ก็พอ
3.ของพระราชทาน
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน, เสื้อจักรยานพระราชทาน, สายรัดข้อมือพระราชทาน, น้ำดื่มพระราชทาน
2.ความหมายตราสัญลักษณ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad โดยมีความหมายลึกซึ้งและเป็นสิริมงคล ดังนี้
พระนามาภิไธยย่อ ภปร. หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระนามาภิไธยย่อ มวก. หมายถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า Dad สื่อถึงคำสรรพนามในการเรียกขานพ่อของลูก โดย D ตัวแรกแทนคำว่า Dad หมายถึง พ่อหลวงของแผ่นดิน a แทนคำว่า and หมายถึง และ สำหรับ d ตัวที่สองแทนคำว่า daddy หมายถึง พ่อของเรา เมื่อรวมกันแล้วจะหมายถึงการปั่นจักรยาน เพื่อแสดงความรัก ร่วมใจกันทดแทนพระคุณพ่อ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน
Dad มีความหมายอันลึกซึ้งและเป็นสิริมงคลของตราสัญลักษณ์ สื่อถึง การรวมใจแห่งความรักและปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ต่อพ่อ D ใหญ่สีเหลืองคือสีประจำพระองค์ สื่อแทนพ่อ a สีฟ้าอันแทนความหมายสื่อถึงแม่ และตามด้วย d เล็กสีเหลือง หมายถึงลูก (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) หากพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ก็มีความหมายถึงสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ นั่นคือสถาบันครอบครัว ที่จะต้องรวมใจกันให้เป็นหนึ่ง เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินและประเทศชาติ
คำภาษาไทย ปั่นเพื่อพ่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำแดงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวที ต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการร่วมใจเทิดพระคุณพ่อและก่อเกิดความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติและทั่วโลก เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการชมโขนกลางแปลงพระราชทาน
คำภาษาอังกฤษ BIKE FOR DAD หมายถึง ปั่นเพื่อพ่อ (ดูความหมาย “ปั่นเพื่อพ่อ”) เพื่อความเป็นสากล และความเข้าใจของชาวต่างชาติ และใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ
1.พระราชปณิธาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศเพื่อถวายเป็นราชสดุดี โดยจะเป็นองค์ประธานนำขบวนจักรยานในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ดังพระราชปณิธาน ต่อไปนี้
1.เฉลิมพระเกียรติและสำแดงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวที ต่อพระมหากษัตริย์
2.ร่วมใจเทิดพระคุณพ่อ
3.เพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ
4.เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส
5.เพื่อชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ (โขน)

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น