10 ธุรกิจดาวเด่น ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558

update :18/9/2015 13:39
views : 3700
ที่มา : http://money.sanook.com/273221/
หอการค้าเปิดผลสำรวจแนวโน้มของธุรกิจ 10 ดาวรุ่ง 10 อันดับดาวร่วง ในครึ่งปีหลังของปี 2558 ธุรกิจการแพทย์ ความงามยังครองอันดับ1 ดาวเด่น ขณะธุรกิจการเกษตรครองอันดับ1 ดาวดับเช่นเดิม

หลังจากผ่านไตรมาสแรกของปี 2558 มาแล้ว ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ถือเป็นการทบทวนกันอีกครั้งว่า ธุรกิจใดยังได้รับความนิยมหรือเป็นดาวเด่น 10 อับแรก รวมถึงมีปัจจัยอะไรที่เกื้อหนุน หรือมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ

ไปดูกันเลยครับ
1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สุขภาพและความงาม
• กระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามมีมากขึ้น
• การบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
• เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Inbound)
• ภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
• จำนวนนักท่องเที่ยวในและรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมในแต่ละปีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี
3. ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
• เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐ ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม
• ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของไทย เกื้อหนุนให้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเติบโตตาม
4. ธุรกิจบริการการศึกษา
• กระแสความต้องการเรียนรู้มากขึ้นสังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุค IT
• การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• การแข่งขันทางด้านการศึกษาหรือการสอบวัดระดับต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง
5. ธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย
• ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน
• ผลตอบแทนที่จูงใจให้แก่ผู้ลงทุน ประกอบกับโยบายการหักลดหย่อนภาษีที่ยังมีต่อเนื่อง
• ช่องทางในการช่วยลดหย่อนภาษี
• การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจอื่นๆ
6. ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ
• การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย โรงแรมและพาณิชย์กรรม มีแนวโน้มการขยายตัวไปยังต่างจังหวัด
• การเข้าสู่ AEC จะส่งผลต่อความต้องการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย
7. ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• การเข้าสู่ยุค 3G/4G และการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น
• ความต้องการใช้ระบบสื่อสารมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. ธนาคารพาณิชย์/บ.หลักทรัพย์/บ.จัดการกองทุน
• อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำ จะเป็นการช่วยกระตุ้นการออมเงินในรูปแบบของการซื้อหน่วยลงทุน
• ช่องทางในการช่วยลดหย่อนภาษี
9. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
• ความเป็นเมืองที่มีการเติบโต ทำให้ต้องการสินค้าทั้งวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างอาคาร หรือศูนย์การค้า ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการบริการการท่องเที่ยว
• การเปิด AEC ทำให้การค้าผ่านแดนขยายตัว การส่งออกสินค้าข้ามแดน ทั้งสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง สินค้าสำเร็จรูป
10.ธุรกิจสื่อออนไลน์/ดิจิตอลคอนเท็นต์
• การเข้าสู่ยุค digital
• ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และใช้โฆษณาสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากซื้อ

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น