Today in Thailand ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

update :27/7/2015 10:53
views : 2040
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช_เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ_สยามมกุฎราชกุมาร
Today in Thailand ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
1. จ.ลำพูน เชิญชวนเกษตรกรร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ วันที่ 28 กรกฎาคมนี้
จ.ลำพูน เชิญชวนเกษตรกรร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน การจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในระดับกรม จำนวน 9 หน่วยงาน ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการด้านการเกษตร เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร มีเป้าหมายเกษตรกรที่มาร่วมงาน รวม 1,600 คน กิจกรรมภายในงาน นอกจากการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรแล้ว ยังกำหนดให้มีการประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตร ที่เป็นพืชหลักในจังหวัดลำพูน จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ การประกวดผลผลิตลำไยสดช่อ การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การประกวดกล้วยน้ำว้า และการประกวดการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ มีการประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การจัดชุดอาหารพื้นเมือง โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกอำเภออีกด้วย ซึ่งทุกการประกวดและการแข่งขัน มีเงินรางวัลให้อย่างมากมาย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และกิจกรรมต่างๆ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้ารับการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-1120 ต่อ 13

วันที่เปิดงาน : 28 กรกฎาคม 2558

สถานที่เปิดงาน : ณ บริเวณสนาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-1120 ต่อ 13

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=150722154608
2. กำหนดการงานสัมมนาและเปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรม
กำหนดการงานสัมมนาและเปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 รายภูมิภาค ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่กำหนดจัดสัมมนา : 28 กรกฎาคม 2558

สถานที่จัดสัมมนา : จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://coupon.nia.or.th/index.php/news/detail/8
3. วันสำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร"เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น.

อ่านประวัติเพิ่มเติมได้ที่ : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช_เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ_สยามมกุฎราชกุมาร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช_เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ_สยามมกุฎราชกุมาร
4. วันเกิดคนสำคัญ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 20
ชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่ตำบลท้ายพรุ (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลทับเที่ยง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 9 คน ของนิยม กับถ้วน หลีกภัย เมื่อยังเด็ก ชวนมีชื่อเรียกในครอบครัวว่า "เอียด" หมายถึง เล็ก เนื่องจากเป็นคนรูปร่างเล็ก มีบุตรชายกับภักดิพร สุจริตกุล หนึ่งคน คือ สุรบถ หลีกภัย

วันที่เกิด : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://th.wikipedia.org/wiki/ชวน_หลีกภัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ชวน_หลีกภัย
5. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
ประวัติ
เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2448 เวลา 04.00 น. เป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ กับหม่อมแดง (บุนนาค)สมรสกับท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ถึงแก่อสัญญากรรม 28 กรกฏาคม 2540 รวมอายุ 92 ปี
บทบาททางการเมือง : พ.ศ. 2488 รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2488 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หมุนเวียนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 4 ครั้ง วันที่ 6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเข้ายึดอำนาจ โดยการนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ร.น.

วันที่ถึงแก่อสัญญากรรม : 28 กรกฏาคม 2540

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kanzuksa.com/primeMinisterDetail.asp?prime=6

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.kanzuksa.com/primeMinisterDetail.asp?prime=6
6. 28 กรกฎาคม พ.ศ.2542 : อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ถึงแก่อสัญกรรมที่กรุงลอนดอน
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคลแห่งสยามประเทศ ถึงแก่อสัญกรรมที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่านเกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2459 จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ในวิชาธรรมศาสตร์ (นิติศาสตร์) จากนั้นได้ทุนไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลัง ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยผลการเรียนดีเด่นท่านได้สิทธิ์ต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่ระหว่างนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านจึงตัดสินใจพักการเรียนเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยในอังกฤษโดยใช้ชื่อว่า นายเข้ม เย็นยิ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาท่านกลับเมืองไทยมาทำงานที่กระทรวงการคลัง จากนั้นก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ จนได้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านรับตำแหน่งคณบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2508 ได้รับ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 ท่านเดินทางไปประเทศอังกฤษ และกลับมาเมืองไทยบ้าง จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมที่กรุงลอนดอน ท่านเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและการงาน มีจิตสำนึกและอุทิศตัวเองเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยมากมาย

วันที่ถึงแก่อสัญญากรรม : 28 กรกฏาคม 2542

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://th.wikipedia.org/wiki/ป๋วย_อึ๊งภากรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://guru.sanook.com/26470/
7. Imperial Fashion World Grand Sale
Imperial Fashion World Grand Sale 23 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2558 บริเวณ Event Hall ชั้นใต้ดิน อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ช้อปถูกใจ ลดจัดเต็ม กับแฟชั่นสุดชิค เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ รองเท้า จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Jousse, Guy Laroche, FQL ลดสูงสุด 70% พิเศษ! SaZa ช้อป 2 แถม 1 (ทุกรุ่น) FQL กระเป๋าแฟชั่น ปกติ 1,990 บาท พิเศษ 995 บาท Senso รองเท้าสตรี ปกติ 950 บาท พิเศษ 599 บาท ในงาน Imperial Fashion World Grand Saleบริเวณ Event Hall ชั้นใต้ดิน ตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2558

วันที่จัดกิจกรรม : วันนี้ - 9 สิงหาคม 2558

สถานที่จัดกิจกรรม : อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง บริเวณ Event Hall ชั้นใต้ดิน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.allthaievent.com/event/9783/
8. Pet Festival
Pet Festival วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2558 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดงาน "Pet Festival" กลับมาอีกครั้งกับเหล่า "ก๊วนซ่าน่ารัก" เพิ่มดีกรีความสนุกยิ่งกว่าเดิม พบกับบรรดาสัตว์เลี้ยงแสนรักมากมาย พร้อมกิจกรรมคับคั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2558 ห้ามพลาด! พบกับกิจกรรมสุดฟิน ในวันเสาร์ ที่ 25 และ อาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
- ตื่นตากับ "โชว์ความสามารถของสัตว์เลี้ยง" สายพันธุ์ต่างๆ
- ชมโชว์ "การตัดขนเปลี่ยนลุคสัตว์เลี้ยง"
- ฟรีทุกวัน! ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมให้คำปรึกษา
จากสัตวแพทย์ "Pet Lovers Animal Hospital" บริเวณ Grand Hall ชั้น 1

วันที่จัดกิจกรรม : 20 - 31 กรกฎาคม 2558

สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.allthaievent.com/event/9656/
9. Accessory Fair
Accessory Fair 23 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2558 บริเวณ Event Hall ชั้นใต้ดิน อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง เลือกของที่ชอบ ในแบบที่ใช่ กับสินค้า และเครื่องประดับหลากหลาย ภายในงาน Accessory Fair บริเวณ G-Street ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2558

วันที่จัดกิจกรรม : วันนี้ - 5 สิงหาคม 2558

สถานที่จัดกิจกรรม : บริเวณ Event Hall ชั้นใต้ดิน อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.allthaievent.com/event/9900/
10. รวมโครงการบ้านและคอนโดหลากสไตล์ย่านบางนา พร้อมข้อเสนอจุใจสำหรับคนรักบ้าน ในงาน HOME IN STYLE
งาน Home in Style และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ขอเชิญร่วมงาน Home in Style งานแสดงบ้านและที่อยู่อาศัย ที่ได้รวบรวมโครงการบ้านและคอนโดคุณภาพดีย่านบางนา-ศรีนครินทร์ จากบริษัทอสังหาฯ ชั้นมาพบคุณใกล้บ้าน
พบข้อเสนอพิเศษสุด อาทิ รับ iphone 6, ทองคำ, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเชียงใหม่ หรือ ส่วนลดสูงสุด 150,000 บาท เมื่อจองในงาน Home in Style ให้คนรักบ้านได้เลือกซื้อและจับจอง 24-30 กรกฎาคม นี้ ณ ชั้น G หน้าร้าน Zen ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

วันที่จัดกิจกรรม : 24-30 กรกฎาคม 2558

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ชั้น G หน้าร้าน Zen ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

ข้อมูลเพิ่มเติม : FB: HOMEINSTYLEFAIR

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thailand4.com/title/93430/

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น