10 เรื่องน่ารู้ ที่พ่อแม่ต้องบอกครู

update :29/5/2014 11:28
views : 5432
ที่มา : http://mothercorner.com/index.php?topic=8.0
จากผลการศึกษาวิจัยเด็กนักเรียน ที่เริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ ๆ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะระดับ อนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พบว่า การเริ่มเข้าเรียนใหม่ๆ ถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเด็ก นักเรียนเหล่านั้นที่เดียว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะดีหรือว่าเสียก็ได้ ทั้งนี้ก็ด้วยบรรดาเด็กนักเรียนที่เริ่มเข้ามาเรียน ใหม่นั้น ล้วนมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้งด้านกายภาพและจิตภาพ ดังนั้น เมื่อบุตรหลานของท่าน เริ่มเข้าเรียน สิ่งแรกที่ผู้ปกครองควรทา นั่นก็คือต้องแจ้งคุณครู หรือทางโรงเรียน ให้ทราบว่าบุตรหลานของ ตนนั้น เป็นอย่างไร ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ประมวลจนได้ 10 เรื่องน่ารู้ ดังนี้
10. อารมณ์
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.khaosod.co.th
ผู้ปกครองต้องแจ้งให้คุณครูทราบว่า อารมณ์ของบุครหลานของตนนั้น เป็นอย่างไร เช่น ใจร้อน เยือกเย็นสุขุม เป็นต้น
9. ความสามารถพิเศษ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.dms.moph.go.th
อาจจะทำคู่ไปกับงานอดิเรก เพราะบางครั้งทำเพื่อให้เด็กมีกิจกรรมที่ตัวเองชอบ เพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมนั้น ในเวลาที่สมควรอย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. งานอดิเรก
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.ngf-golf.com
เช่น ความสามารถทางดนตรี กีฬา เป็นต้น เรื่องแบบนี้ผู้ปกครองต้องแจ้งให้คุณครูทราบด้วย ว่างานอดิเรกที่ลูกชอบทำมีอะไร จะได้ไม่ทาให้เด็กเคร่งเครียดเกินไป กับสิ่งที่ตัวเองชอบ
7. สิ่งที่ลูกๆ กลัวและเกลียด
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : taamkru.com
เช่น เด็กๆ บางคน อาจจะกลัวความมืด เพราะกลัวผีหลอก หรือกลัวที่รกชัฎเพราะกลัวงู เป็นต้น ผู้ปกครองต้องแจ้งให้คุณครูทราบ เผื่อว่าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน คุณครูก็จะได้ไม่ใช้ให้บุตรหลานของท่าน ไปประกอบกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว
6. ปัญหาครอบครัว
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.ready4lady.com
เรื่องปัญหาภายในครอบครัวนี้ เช่น พอ่แม่ทะเลาะกัน หรือแยกกันอยู่ ทาให้กระทบไปถึงจิตใจ และอาจจะส่งผลไปถึงการเรียนของบุตรหลานของท่านด้วย ดังนั้น ต้องแจ้งเรื่องที่ว่านี้ให้คุณครูได้รับทราบ
5. ศาสนา
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.popereport.com
ผู้ปกครองควรแจ้งให้คุณครูทราบว่า บุตรหลานของท่านนับถือศาสนาอะไร เพื่อที่จะให้คุณครูปฏิบัติต่อบุตรหลานของท่านได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำลายจิตใจกัน
4. กิจกรรมหลังเลิกเรียน
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.thaihealth.or.th/
เพื่อให้คุณครูได้จัดให้บุตรหลานของท่านได้ทากิจกรรมที่ชื่นชอบ ถือว่าเป็นนันทนาการ หรือสันทนาการ หลังเลิกเรียน ไม่ใช่จัดให้บุตรหลานของท่าน ไปทากิจกรรมที่ไม่ชอบ ก็ทาให้เด็กนักเรียนเกิดความเครียดหรือไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นได้
3. โรคประจำตัว
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.vichaivej.com
ทั้งนี้ เพื่อให้คุณครู หรือทางโรงเรียน เตรียมรับมือได้ทันท่วงที หากอาการของบุตรหลานของท่ากำเริบขึ้นมากะทันหัน
2. อาหาร
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.goodfoodgoodlife.in.th
ต้องบอกคุณครูด้วยเหมือนกันว่า ลูกๆ แพ้อาหารชนิดใด ทั้งนี้หมายถึง อาหารที่ชื่นชอบด้วยเช่นกัน
1. วิชาที่ลูกๆ ชื่นชอบ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.childanddevelopment.com
และวิชาที่ลูกๆ ไม่ถนัด ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณครูช่วยแก้ไขให้ลูกๆ ของตน สามารถเรียนวิชาที่ไม่ถนัดนี้ ได้โดยที่ เด็กจะมีความรู้สึกต่อต้าน หรือเครียด หรือหนักอกหนักใจต่อวิชานั้นๆ มากจนเกินไป

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น