10 อันดับสถานที่วิ่งเพื่อสุขภาพใจกลางกรุงเทพมหานคร

update :19/2/2014 12:45
views : 9301
ที่มา : toptenthailand,bangkok.co.th
วันนี้ทีมงาน toptenthailand ขอนำเสนอสถานที่วิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับคนเมือง กับ 10 อันดับสถานที่วิ่งเพื่อสุขภาพใจกลางกรุงเทพมหานคร
10.สวน 60 พรรษาฯ
อันดับที่ 10 สวน 60 พรรษา อยู่ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง สวนแห่งนี้เกิดจากการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยการเคหะได้มอบพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าให้กับกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน พร้อมทั้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551

การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบสวนแห่งนี้ ด้วยพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ การออกแบบจัดสวนจึงมุ่งเน้นความกลมกลืนระหว่างพื้นน้ำกับพื้นราบให้สอดคล้องกัน และเพื่อไม่ให้มีการใช้พื้นที่รบกวนซึ่งกันและกัน กิจกรรมต่าง ๆ จึงถูกแยกไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งยังมีป้ายบอกเส้นทางสัญจรอย่างชัดเจน โดยภายในสวนประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ ลานกิจกรรม ลานพักผ่อน ลานแอโรบิค ลานริมน้ำ ลานน้ำพุ ลานอเนกประสงค์ ทางจักรยาน ทางเดิน-วิ่ง ลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ลานจอดรถยนต์ สนามเด็กเล่น สนามบาสเก็ตบอลและสนามตะกร้อ
9.สวนเฉลิมเกียกกาย
อันดับที่ 9 ได้แก่ สวนเฉลิมเกียกกายอยู่ถนนทหาร เขตดุสิต
ถึงแม้จะมีพื้นที่เพียง 10ไร่ แต่สวนแห่งนี้ก็ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะต่างๆที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เด็กเกียกกาย ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภาพจิตรกรรมการบริหารร่างกายจำนวน 16 ท่า ซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนการบริหารร่างกายท่าต่างๆ เป็นรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ พร้อมทั้งมีพื้นที่ว่างในการบริหารร่างกายอย่างเพียงพอ หลังจากอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปออกกำลังกายได้ที่สวนสุขภาพ ซึ่งมีคำอธิบายวิธีการเล่นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกำลังกายในท่าต่างๆ ทำให้เราสามารถที่จะเลือกบริหารกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆได้ สนามเด็กเล่น เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะเพิ่มและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายแก่เด็กๆ และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความสวยงามและความร่มรื่นของสวนที่เกิดจากศิลปะในการจัดสวน ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า ไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น หรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ภายในสวน
8.สวนกีฬารามอินทรา
อันดับที่ 8 สวนกีฬารามอินทรา อยู่ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
พื้นที่เดิมของสวนกีฬารามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะและโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของสำนักรักษาความสะอาด (ปัจจุบันคือสำนักสิ่งแวดล้อม) หลังจากที่งดทิ้งขยะแล้วจึงได้นำดินมาถมกลบที่ทิ้งขยะในพื้นที่ 32 ไร่ ต่อมาในปี 2532 สำนักงานสวนสาธารณะได้เข้าทำการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีลักษณะเป็นสวนป่า และปลูกเพิ่มเติมอีกครั้งตามโครงการปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 หลังจากนั้น กรุงเทพมหานครได้ยกเลิกโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีบริเวณพื้นที่อีก 27 ไร่ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬา ในปี 2543 และเปิดให้บริการอย่างทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548

สวนภูเขา จัดภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อมเป็นสวนป่าเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณ ทั้งนี้ได้จัดสร้างเส้นทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เส้นทางจักรยาน ตัดผ่านเนินเขาที่แวดล้อมด้วยสวนป่า เพิ่มบรรยากาศธรรมชาติซึ่งมีรายละเอียดสะดุดตาเพิ่มความน่าสนใจให้กิจกรรมการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น
7.สวนสันติภาพ
อันดับที่ 7 ได้แก่ สวนสันติภาพอยู่ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
สวนสันติภาพ มีความโดดเด่นจากการออกแบบให้เป็นสวนป่าใจกลางเมืองที่ให้ความร่มรื่น ด้วยธรรมชาติเขียวขจี เพิ่มจุดสนใจด้วยสระน้ำกลางสวน ติดตั้งน้ำพุเพิ่มความสดชื่น กำหนดให้มีสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็นจึงสร้างบรรยากาศให้สงบร่มเย็น ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก และแนวป่ารอบสวน ยังช่วยดูดซับฝุ่นละอองสร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในสวน ดูไม่น่าแปลกใจหากผู้มาใช้บริการสวนแห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความแออัด สับสน ท่ามกลางไอแดดร้อนระอุของบรรยากาศภายนอก เพียงก้าวแรกที่เข้าสู่สวนจะรู้สึกเสมือนย่างเข้าสู่โลกสีเขียวขจีร่มเย็น ซึ่งแฝงตัวอยู่ระหว่างตึกสูง นับเป็นสวนที่มีคุณค่าเพื่อชาวเมืองอย่างแท้จริง นอกจากนี้การเพิ่มกิจกรรมนันทนาการโดยการแสดงดนตรีในสวน สามารถสร้างบทบาทในการเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในครอบครัวที่จูงมือกันมาฟังเพลงโปรดและปิกนิกในยามเย็น เป็นที่มาของการเป็น “อุทยานดนตรี” ของกรุงเทพมหานคร “นครแห่งดนตรีกาล”
6.สวนรมมณีนาถ
อันดับที่ 6 สวนรมมณีนาถ อยู่ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
สวนรมณีนาถ รวมคุณลักษณะเด่น 2 ประการ คือเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในเขตพระนคร และเป็นสถานที่เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 การออกแบบคงเอกลักษณ์เดิมไว้ คือ สถานที่คุมขังลงทัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของสวน ประกอบด้วยความพิเศษในการอนุรักษ์โบราณสถานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากคลองสะพานถ่าน เพื่อนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้รถน้ำต้นไม้ เป็นการประชาสัมพันธ์คุณค่าของน้ำ และประหยัดค่าใช้จ่าย สวนรมณีนาถจึงแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชเสาวนีย์เกาะกลางน้ำ บริเวณกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ อุดมด้วยไม้ดอกไม้ประดับอวดสีสันสวยงาม มีศาลาชมวิว ให้แวะพักคลายร้อนพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์
5.สวนเบญจสิริ
อันดับที่ 5 ได้แก่ สวนเบญสิริ อยู่ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22 – 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
สวนสาธารณะแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก จึงออกแบบโดยนำผลสำรวจความต้องการผู้ใช้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงมาพิจารณา เพื่อสร้างสวนที่สมบูรณ์แบบในจินตนาการของประชาชน ภาพรวมของสวนจึงเน้นให้มีพื้นที่โล่งเขียวขจีเปิดให้เห็นความงามของท้องฟ้าถึงร้อยละ 70 เพื่อผู้อาศัยในย่านนี้ที่เคยพบแต่สภาพแออัดและตึกสูงเสียดฟ้ารอบตัวและสร้างสีสันธรรมชาติและความเขียวร่มรื่นด้วยแนวไม้ใหญ่รอบสวนให้ร่มเงา ดังนั้นผู้มาเยือนจึงได้สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติที่สงบให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติต่างจากความสับสนวุ่นวายที่อยู่ภายนอกแค่เอื้อม รวมทั้งมีเอกลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติฯ นั่นคือ ประติมากรรมรูปปั้นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับยืนเต็มพระองค์ ขนาด 3 เมตร เป็นที่มาของ “สวนประติมากรรม” ซึ่งนำเสนอประติมากรรมหลากหลายที่ถ่ายทอดความงามทางศิลปะแนวคิดลึกซึ้ง และปรัชญา เป็นผลงานของศิลปินมีชื่อเสียงชั้นนำหลายท่าน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบสวนอย่างลงตัว บางชิ้นนำเอาน้ำพุมาประกอบเพิ่มชีวิตชีวา สร้างสุนทรีย์สัมผัสแก่ผู้มาเยือนอย่างน่าประทับใจ และยังมีศาลานิทรรศการพระราชกรณียกิจทรงไทย 2 หลังตั้งอยู่หน้าสวนนอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วยสวนน้ำ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทำให้อุทยานเบญจสิริสามารถเพิ่มบทบาทต่อสาธารณะในการเป็นที่รองรับน้ำฝนก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำปกติ ให้ประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณนี้อีกด้วย
4.สวนสราญรมย์
อันดับที่ 4 ได้แก่ สวนสราญรมย์ อยู่ถนนเจริญกรุง แขวงพระราชวัง เขตพระนคร
ความมีชีวิตชีวาของสวนสราญรมย์ดูจะเริ่มแต่เช้ามืดของทุกวัน ภาพกระแสผู้คนในย่านเกาะรัตนโกสินทร์หลั่งไหลกันมาออกกำลังกายตามความพอใจ แม้แต่รูปแบบที่แฝงด้วยศิลปวัฒนธรรม เช่น รำมวยจีน รำกระบี่ ควงกระบอง ลีลาศ ก็มีให้เห็นทั้งเช้าและเย็น ส่วนสถานที่พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องเรียนธรรมชาติแห่งวิชาศิลปะและนิเวศวิทยาของเด็ก ๆ คือ บทบาทในเวลากลางวันของสวนสราญรมย์เช่นกัน ภาพดังกล่าวสะท้อนคุณค่า และบทบาทต่อชุมชนของสวนสาธารณะใจกลางเมืองได้เป็นอย่างดี และด้วยประวัติศาสตร์ อันยาวนานผ่านกาลเวลามานับศตวรรษ ทำให้ทุกหนทุกแห่งในสวนสามารถสะท้อนลักษณะสวนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเห็นได้ชัดจากโบราณวัตถุสถานประกอบสวน และแฝงไว้ด้วยตำนานแห่งความรัก ความอาลัยของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตและพระอัครมเหสี เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่สร้างให้พระราชอุทยานในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในรูป “สวนศิลปวัฒนธรรม”
3.สวนเสรีไทย
อันดับที่ 3 ได้แก่ สวนเสรีไทย อยู่ถถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
“สวนน้ำ” คือ ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนเสรีไทย จากการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ การสร้างทัศนียภาพโดยรวมให้ดูคล้ายแหล่งน้ำในธรรมชาติจริง ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ชายน้ำประดับตามขอบบึง และร่มเงาไม้ใหญ่เรียงรายเป็นทิวแถว สร้างความสงบร่มเย็นเหมาะแก่การนั่งชมทิวทัศน์ธรรมชาติริมบึง เหล่านี้เป็นแนวคิดหลักที่ผู้ออกแบบสวนสาธารณะต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้สวน พร้อมตกแต่งเพิ่มจุดสนใจในแนวคิดสวนน้ำด้วยมุมน้ำตก และม่านน้ำพุกลางสระสร้างเส้นสายที่เคลื่อนไหวและเสียงธรรมชาติ ให้เกิดในสวนน้ำ จึงดูไม่นิ่งจนน่าเบื่อเกินไป นำมาซึ่งจินตนาการกว้างไกลแก่ผู้มาพักผ่อนในสวนได้อย่างดีเกาะกลางน้ำ บริเวณกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ อุดมด้วยไม้ดอกไม้ประดับอวดสีสันสวยงาม มีศาลาชมวิว ให้แวะพักคลายร้อนพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์
2.สวนจตุจักร
อันดับที่ 2 ได้แก่ สวนจุตุจักร อยู่ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523 โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 2518 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมดำเนินการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วย ต่อมาขยายพื้นที่โครงการอีก 90 ไร่ในที่ดินซึ่งการรถไฟฯ มอบให้เพิ่มเติม

สวนจตุจักร เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายที่ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและสิ่งแวดล้อม ยังคงมีอนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่งเพิ่มความงามเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมืองหลวง ได้แก่ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ ณ วันนี้ สวนจตุจักร คือ สวนสวรรค์ของประชาชน ผู้รักสุขภาพในย่านมุมเมืองด้านเหนือโดยสามารถเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่มครื้นตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณสวนไม้ในวรรณคดี สวนสมุนไพร แวะทักทายปลาหลากชนิดที่สะพานชมปลาหรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ำในสระน้ำกลางสวน รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการออกกำลังกายตามฐานต่าง ๆ ใน “สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
1.สวนลุมพินี
อันดับที่ 1 ได้แก่ สวนลุมพินี อยู่ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
มีลักษณะเป็น “สวนอเนกประสงค์” โดยเป็นสวนสาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอย เพื่อกิจกรรมนันทนาการหลากหลายจัดเตรียมไว้บริการประชาชน โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่าง ๆ ภายใต้ภาพรวมของการเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ความร่มรื่น ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่ ปลูกรายล้อมอยู่มาก และกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัดแต่งด้วยสระน้ำกว้างใหญ่ กลุ่มพรรณไม้ดอกไม้ประดับใบต่างสีสันไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเขียวชอุ่ม สวนปาล์มที่สง่างาม หรือสวนไผ่ซึ่งให้ความรู้สึกนุ่มนวล พลิ้วไหว และด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ท่ามกลางตึกอาคาร จึงมีหน้าที่ต่อระบบนิเวศน์โดยเป็นที่พักพิงและแหล่งอาหารของสรรพชีวิต

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น