10 อันดับ เทรนด์ของโลกอนาคต

update :26/11/2013 19:36
views : 1563
ที่มา :
ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลก ได้เผยแพร่การศึกษาล่าสุดในหัวข้อ "Delivering Tomorrow - Customer Needs in 2020 and Beyond" ซึ่งนำเสนอผลการศึกษาความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี โลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวม 900 คน ประกอบด้วยซีอีโอจากบริษัทลงทุนข้ามชาติชั้นนำ (MNCs) และนักวิชาการ การศึกษาเผยให้เห็นถึงทิศทางจากปี 2563 เป็นต้นไป ถือเป็น 10 อันดับเทรนด์ของโลกในอนาคต โดยประเด็นหลักๆ ได้แก่ วิวัฒนาการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี และการปรากฏตัวของจีนในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในระดับภูมิภาคที่น่าสนใจ ด้วยความเห็นที่ต่างกันในเรื่องต่างๆ โดยผู้ร่วมตอบคำถามทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
10. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะพัฒนาเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยบริการเสริมต่างๆ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่การบริการ
9. การจ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าแทน
การจ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าแทนการผลิตเองจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และห่วงโซ่มูลค่าจะขยายตัวไปในทุกทิศทางสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
8. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางและสร้างแบบแผนใหม่ๆ เพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรและธุรกิจสีเขียว
7. การสื่อสาร
การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลยังคงทรงอานุภาพอยู่
6. ความสะดวกสบายและความเรียบง่าย
ความสะดวกสบายและความเรียบง่าย จะเป็นความต้องการหลักของผู้บริโภค
5. การบริโภคอย่างมีจิตสำนึก
การบริโภคอย่างมีจิตสำนึกและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย
4. อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าทั่วโลก ซึ่งประเด็นหลักมุ่งเน้นไปยังลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล ความโปร่งใส ความสามารถที่ใช้งานได้ตลอดเวลา และความรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ทุกที่ ทุกเวลา ของลูกค้าในปี 2563 อาจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม แต่ลูกค้ายังคงมีความต้องการสินค้าและบริการที่ขนส่งได้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้น ผู้บริโภคต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นจาก ซัพพลายเออร์ สิ่งนี้เองจะทำให้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในปี 2563 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรจำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่เกิดใหม่ จะทำกิจกรรมออนไลน์เกือบตลอดเวลา และประชากรสามพันล้านคนจะดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในวงการธุรกิจเท่านั้น แต่ขยายตัวไปยังทุกๆ สาขาอาชีพ นอกจากนี้ ความต้องการบริการที่มีความคล่องตัวและสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาจะเพิ่มสูง ขึ้นด้วยเช่นกัน
3. จีน
จีนจะผงาดเป็นผู้นำด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยี
2. ความแตกต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจ
ความแตกต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้น และความขัดแย้งทางสังคมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงและความปลอดภัยจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
1. ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนจะเป็นประเด็นร้อนที่ผลักดันให้สินค้าและบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานยั่งยืนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ นี้ นายแฟรงก์ แอพเพิล ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่มวลมนุษยชาติต้องเผชิญ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยคาดการณ์ว่า ในอนาคตการตัดสินใจซื้อสินค้าจะไม่ยึดแบรนด์ คุณภาพและราคา แต่คำนึงถึงผลกระทบของสินค้าและบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ผู้บริโภคยินดีจ่ายมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภคจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแน่วแน่ในด้านการปรับปรุง มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และผู้ให้บริการที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมกำลังพยายามขจัดจุดด้อยให้ เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ "หากวันนี้คุณอ่านฉลากบนขวดแยม คุณจะพบว่ามีปริมาณแคลอรีระบุอยู่บนขวด แต่ในปี 2563 บนฉลากจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา จากกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า" นายแอพเพิลกล่าว

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น