10 อันดับ ธุรกิจขนาดเล็ก

update :26/11/2013 15:57
views : 947
ที่มา :
เรื่องที่ว่านี้เป็น "การจัดอันดับ 200 ธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดในปี 2550 ของประเทศสหรัฐอเมริกา" โดย นิตยสารฟอร์เบส (Forbes.com) จากการคัดเลือกธุรกิจที่มีรายได้ตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 170 ล้านบาท) จนถึง 75 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,500 ล้านบาท) ซึ่งในสหรัฐอเมริกาถือว่าธุรกิจขนาดนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีราคาหุ้นมากกว่า 5 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น รวมทั้งมีการเติบโตของยอดขาย และกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-5 ปี แต่ผู้เขียนจะขอนำมาพูดถึงเพียง 10 อันดับต้นๆ เท่านั้นว่ามีธุรกิจอะไรบ้าง(แต่จะไม่ขอเอ่ยชื่อ นามสกุลของธุรกิจนั้นๆ)
10. ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต Air Guns
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต Air Guns เพื่อใช้งานในหลายรูป แบบของการขุดเจาะสำรวจทางทะเล ทั้งที่เป็นการสำรวจในน้ำตื้น และในน้ำลึก เช่น การขุดเจาะน้ำมันและแก็สธรรมชาติในทะเล การสำรวจสภาพใต้ทะเล และการศึกษาสภาวะแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะการออกแบบที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย ธุรกิจ นี้สามารถสร้างให้เกิดผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และสามารถขยายตลาดออกไปได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 28 ต่อปี ในช่วงเดียวกัน เนื่องจาก ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง การพัฒนาและคิดค้น (R&D) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณ์ของโลกจึงเป็น หัวใจของการทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ
9. ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า เป็นธุรกิจที่เริ่มจากการ ผลิตรองเท้าแตะเมื่อ 35 ปีที่แล้ว และต่อมาได้ขยายผลิตภัณฑ์ออกไปเป็นรองเท้ากีฬา รองเท้าหนังแฟชั่น และรองเท้าใส่เล่นทั่วๆไป แนวคิดของการผลิตคือ รองเท้าจะถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานระหว่างสไตล์และกิจกรรมเข้าด้วยกันให้ออก มาเป็นรองเท้าที่ง่ายต่อการสวมใส่ (Easy-to-wear Shoes) ตามรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ทำให้รู้สึกดี ธุรกิจนี้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 31 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 15 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน จุดเด่นของธุรกิจนี้คือ การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนั้น ธุรกิจยังมีความเชื่อในเรื่องของการที่จะสร้างความต้องการในสินค้าจากการมีน วัตกรรม และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
8. ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเหล็ก
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเหล็ก ซึ่งเป็นแผ่นเหล็กพิเศษที่สามารถทนต่อความร้อน ความดัน และการสึกกร่อนสูง เป็นธุรกิจส่งออก (ร้อยละ 80) ไปรัสเซีย และแคนาดา ใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 20 ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน Hydrometallurgy การถลุงอลูมิเนียม อู่ต่อเรือ กังหันผลิตพลังงาน และอาจรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องบิน จุดที่ สามารถทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จ จะมาจากการเน้นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของการทำงานที่เขียนขึ้นมาเรียกว่า "Code of Business Conduct and Ethics" สำหรับให้การรับรองต่อลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ รวมทั้ง ยังให้ความสำคัญในประเด็น "บรรษัทภิบาล" เพื่อสร้างความโปร่งใส และความเชื่อถือในธุรกิจ จนทำให้ธุรกิจนี้มีผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 5 ปีร้อยละ 28 ต่อปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 26 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
7. ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น
ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น ธุรกิจนี้เป็นการให้บริการดูแล รักษาถึงที่บ้าน ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยลดภาระของผู้ใช้บริการ และยังช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นจากที่ได้รับการดูแลในสถานที่ที่คุ้นเคย นอกจากนั้น ยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (Lifeline) ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย จุดเด่นของธุรกิจนี้คือ การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งพยาบาล นักกายภาพบำบัด แพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล ที่ทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างขยันขันแข็ง เพื่อไปสู่ภารกิจขององค์กรที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า "จะให้การดูแล เอาใจใส่ภายใต้ข้อจำกัดที่น้อยที่สุด สร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม" ซึ่งทำให้ธุรกิจมีผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 48 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
6. ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง On-line
ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง On-line ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข แมว และม้าในราคาประหยัดผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน มีสุนัข และแมวที่ใช้บริการอยู่ถึง 163 ล้านตัว แต่ธุรกิจเองยังมองว่า ตลาดยังคงเปิดกว้างได้อีกมาก เพราะธุรกิจมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าถึง 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในตลาดสหรัฐอเมริกา จุดเด่นของธุรกิจนี้ คือ การมีสินค้าและบริการครบวงจร ใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน บนเว็บไซด์จะมีการเทียบเคียงราคาของผลิตภัณฑ์กับราคาทั่วไป มีการโปรโมทสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีความเชื่อถือ และไว้วางใจในสินค้าและบริการ การเข้าเป็นสมาชิกในหน่วยงานที่ให้การรับรองธุรกิจ On-line ของประเทศ ตลอดจน จัดให้มีการรับประกันสินค้าในหลายกรณี อาทิ สัตว์เลี้ยงไม่ชอบผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้า กรณีสั่งของผิด หรือสินค้าที่สั่งไปใช้การไม่ได้ ทำให้ธุรกิจนี้สามารถสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 5 ปีสูงถึงร้อยละ 53 ต่อปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 37 ต่อปีในช่วงเดียวกัน
5. ธุรกิจบริการระบบคุณภาพ
ธุรกิจบริการระบบคุณภาพ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ธุรกิจให้กับคลีนิกรักษาโรค และคลีนิกทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำ รูปแบบการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การบริหารระบบ IT ที่เก็บข้อมูลคนไข้ งานเอกสารต่างๆ ด้านการเงิน และการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้ง การจัดทำเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล กิจกรรม และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะให้บริการแก่สถานพยาบาลที่เป็นลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทั้งบริการซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม และการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของธุรกิจนี้ อยู่ที่คุณภาพของการให้บริการที่อาศัยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องของ "บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)" ที่เน้นความโปร่งใส และมีการใช้ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน จนสามารถทำให้ธุรกิจนี้มีผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 5 ปีร้อยละ 27 ต่อปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 29 ต่อปีในช่วงเดียวกัน
4. ธุรกิจบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม
ธุรกิจบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม ที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคือ หน่วยงานของรัฐทางด้านความมั่นคง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบและเครื่องมือทางด้านความมั่นคง โดยจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ค้า (Trader) ยุทโธปกรณ์เก่าให้กับประเทศอื่น กับเป็นทั้งผู้ให้บริการพัฒนา ติดตั้ง และดูแลระบบวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม IT และด้านความมั่นคง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร จุดเด่น ของธุรกิจนี้คือ การประกันเรื่องของคุณภาพที่ได้การรับรอง ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศในเรื่องของระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System : QMS) และมีทีมงานมืออาชีพรองรับ ซึ่ง ทำให้ธุรกิจนี้สามารถมีผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 17 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 28 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
3. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สวมใส่ทางกีฬา
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สวมใส่ทางกีฬา ธุรกิจนี้เริ่มต้นจากการรับผลิตเสื้อยืดให้กับนักกีฬาฟุตบอลในมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง จากนั้น ได้ขยายผลิตภัณฑ์ออกไปครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ อาทิ หมวก แว่นตา และอื่นๆ เป็นต้น โดยมีสินค้าให้เลือกสำหรับทุกเพศ ทุกวัย จนปัจจุบัน ธุรกิจสามารถบริหารงานจนมีกำไรต่อการลงทุนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 48 ต่อปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 83 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จุด เด่นของธุรกิจนี้คือ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ โดยวิธีการที่ใช้เป็นการสร้างภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางบุคลากรทางการกีฬา (ผู้เล่น โค้ช และผู้ฝึก) ที่มีชื่อเสียง ในลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
2. ธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักทางโภชนาการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักทางโภชนาการ เป็นลักษณะของการขายทั้งผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก และการให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องควบคู่กันไป กลุ่มเป้าหมายเริ่มจากผู้หญิงก่อน ต่อมาขยายการดำเนินงานครอบคลุมไปถึงผู้ชายที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นลูกค้า ถึงร้อยละ 30 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ธุรกิจ นี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากจนสามารถทำกำไรได้เมื่อเทียบกับเงินลงทุน สูงถึงร้อยละ 39 ต่อปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 90 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จุดเด่นของธุรกิจคือ การมีโปรแกรมอาหารควบคุมน้ำหนักที่หลากหลาย ทำง่าย สะดวก แบ่งออกตามเพศ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ (อาทิ โรคเบาหวาน) ไม่ทำให้ผู้ที่เข้าโปรแกรมรู้สึกลำบากใจกับการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ มีการแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางโภชนาการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือ ได้ ตลอดจนมีตัวอย่างความสำเร็จ และระบบสมาชิกที่สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้เป็นรายบุคคล
1. ธุรกิจเครื่องดื่ม
ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจที่ว่านี้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังที่ผสมเกลือแร่และวิตามินเป็นหลัก นอกจากนั้น ก็จะมีเครื่องดื่มประเภทโซดา น้ำผลไม้ และกาแฟที่มีปริมาณคาเฟอีนเพียงครึ่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเน้นวัยรุ่นที่เล่นกีฬา และพวกทำงานในออฟฟิศเป็นหลัก ที่ผ่านมา ธุรกิจนี้สามารถทำกำไรได้เมื่อเทียบกับเงินลงทุนสูงถึงร้อยละ 40 ต่อปี และมีการเติบโตของยอดขายสูงเฉลี่ยร้อยละ 50 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จุดเด่นของธุรกิจนี้คือ ความสามารถในการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ทั้งชื่อและบรรจุภัณฑ์ที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น และซาบซ่าในชีวิต ตรงกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น เป็นเรื่องของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่ต้องการความแปลกใหม่เป็นพื้นฐาน สามารถมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลา

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น