10 อันดับ "ประเทศที่มีประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก"

update :22/11/2013 14:48
views : 1531
ที่มา : prachachat.net
ทีมงาน toptenthailand ดัชนี "Legatum Prosperity Index" ประจำปี 2012 ของสถาบันเลกาทัม (Legatum Institute) ได้จัด 10 อันดับ "ประเทศที่มีประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก"
10. สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
อันดับที่ 10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 133 แต่ได้คะแนนในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมเป็นอันดับที่ 95 (ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของเอธิโอเปียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมภาคบริการก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้าง และการคมนาคม)
9. สาธารณรัฐเยเมน
อันดับที่ 9 สาธารณรัฐเยเมน เยเมน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 134 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเสรีภาพส่วนบุคคล (เยเมนเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และประสบปัญหาความยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาหรับ อีกทั้งยังมีอัตราการรู้หนังสือต่ำ เนื่องจากขาดเสถียรภาพทางการเมืองมายาวนาน)
8. สาธารณรัฐซิมบับเว
อันดับที่ 8 สาธารณรัฐซิมบับเว ซิมบับเวได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 135 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเศรษฐกิจ และหมวดการบริหาร/การปกครอง
7. สาธารณรัฐโตโก
อันดับที่ 7 สาธารณรัฐโตโก โตโกได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 136 แต่ได้คะแนนต่ำที่สุด (142) ในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม (นอกจากโตโกจะมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแล้ว ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังติดอาวุธอีกด้วย)
6. สาธารณรัฐบุรุนดี
อันดับที่ 6 สาธารณรัฐบุรุนดี บุรุนดีได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 137 แต่อยู่ในอันดับที่ 140 ในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ (บุรุนดีเป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา ทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวันดาอีกด้วย)
5. สาธารณรัฐเฮติ
อันดับที่ 5 สาธารณรัฐเฮติ เฮติ ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 138 แต่ได้คะแนนในหมวดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 140 (แม้เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะผ่านไปนานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีประชาชนชาวเฮติอาศัยอยู่ในเต็นท์ผู้ประสบภัยมากกว่า 3.5 แสนคน)
4. สาธารณรัฐชาด
อันดับที่ 4 สาธารณรัฐชาด ชาด ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 139 แต่อยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดความปลอดภัย ขณะที่หมวดสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 141 และหมวดการศึกษาอยู่ในอันดับที่ 140
3. สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
อันดับที่ 3 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 140 แต่ได้คะแนนในหมวดการบริหาร/การปกครองเป็นอันดับที่ 141 และได้คะแนนในหมวดความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 140
2. สาธารณรัฐคองโก
อันดับที่ 2 สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 141 (จาก 142) แต่ได้คะแนนต่ำสุดในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการ ดำเนินธุรกิจ กับหมวดสุขภาพ
1. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อันดับที่ 1 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นประเทศที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด (อันดับที่ 142 จาก 142 ประเทศ) ภายใต้ดัชนี ”Legatum Prosperity Index” ประจำปี 2012 นอกจากนี้ ยังอยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดการศึกษาอีกด้วย (ในภาพ: ประชาชนชาวแอฟริกากลางกำลังขนข้าวของหนีตายจากภัยสงคราม)

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น