พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 1 ในช้างเผือก คู่พระบารมี รัชกาลที่ 9

update : 1476810415
views : 0
ที่มา :
ตามที่ทราบกันมาช้านานแล้วว่า "ช้างเผือก" แสดงถึงบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็มีการพบช้างเผือกประจำรัชกาลมากถึง 10 เชือก ซึ่ง 1 ในนั้น ก็คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็น "ช้างเผือก" เชือกแรกของพระองค์

"พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ" เป็นช้างพลายเผือกโท เดิมชื่อ "พลายแก้ว" มีความสูง ณ ขณะนั้น 1.60 เมตร [ปฐมเหตุแห่งช้าง : อำนวย สุวรรณชาติ] เกิดในป่าเขต จ.กระบี่ เมื่อปี 2494 โดยถูกนายแปลก ฟุ้งเฟื่อง และนายปลื้ม สุทธิเกิด (หมอเฒ่า) คล้องได้ที่บ้านหนองจูด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ เมื่อปี 2499 และเมื่อพระราชวังเมือง (ปุ้ย คชาชีวะ) ได้ตรวจสอบคชลักษณ์ แล้วพบว่า เป็นช้างสำคัญ จึงนำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2500

ต่อมา พล.ต. บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501 เพื่อประกอบพิธีขึ้นระวางเป็นช้างต้น และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกประจำรัชกาล ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2502 โดยพระราชทานนามเต็มว่า

ช้างเผือก คู่พระบารมี

"พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิศุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณ คเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ์ประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า"

หลังจากสมโภชขึ้นระวางแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายไปอยู่ที่โรงช้างต้น ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อปี 2519

ปัจจุบัน พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ได้ล้มลงแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 ณ โรงช้างต้น พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แสดงความคิดเห็น