เปิดความหมายพระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

update : 1476724867
views : 0
ที่มา : ที่มา : kapook.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก news.voicetv.co.th
เปิดความหมายพระนามเต็ม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อยาวและครองราชย์นานที่สุดในโลก ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

สำหรับพระนามเต็มของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระภัทรมหาราช" มีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต่อมาเมื่อปี 2530 ได้มีการถวายพระราชสมัญญาใหม่ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" หรือมีชื่ออนุโลมตามธรรมเนียมว่า "พระภูมิพลมหาราช" เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช"

อนึ่งประชาชนทั่วไปมักจะเรียกพระองค์ว่า "ในหลวง" ซึ่งคาดว่าย่อมาจากคำว่า "ใน (พระบรมมหาราชวัง) หลวง" หรือเพี้ยนมาจากคำว่า "นายหลวง" ที่แปลว่า เจ้านายผู้เป็นใหญ่

ทั้งนี้ชื่อของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีความหมายดังนี้

ปรมินทร(า) - มาจากการสนธิระหว่าง ปรมา + อินทร์ หมายความว่า ผู้ยิ่งใหญ่
ภูมิพล - ภูมิ หมายความว่า แผ่นดิน และ พล หมายความว่า พลัง ซึ่งรวมกันแล้วหมายถึง พลังแห่งแผ่นดิน
อดุลยเดช - อดุลย หมายความว่า ไม่อาจเทียบได้ และ เดช หมายความว่า อำนาจ ซึ่งรวมกันแล้วหมายถึง ผู้มีอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้

แสดงความคิดเห็น